PROIZVODNJA | Asortiman stupova za ograde i ogradnih elemenata

Image

Program betonskih stupova za ograde i ogradnih elemenata daje raznolike mogućnosti konstrukcije dekorativnih ograda pri uređenju eksterijera. Betonski elementi su izrađeni kvalitetno, lako se prilagođavaju pri postavljanju ograda od drveta, kovanih ograda i drugo. Površina je spremna za bojanje.

STUPOVI ZA OGRADE I DEKORATIVNI OGRADNI ELEMENTI

R. br. Proizvod J. mj.
Cijena/kom s PDV-om
01 Parapet 5x30x200 cm
kom 100,00 kn (13,27 EUR)
02 Parapet 5x30x225 cm
kom 112,50 kn (14,93 EUR)
03 Parapet 5x30x250 cm
kom 125,00 kn (16,59 EUR)
04 Parapet 5x40x200 cm
kom 135,00 kn (17,92 EUR)
05 Kapa parapeta 9x25x200 cm
kom 110,00 kn (14,60 EUR)
06 Ogradni element 30x30x30 cm
kom 65,00 kn (8,63 EUR)
07 Baza za stup 30 cm
kom 75,00 kn (9,95 EUR)
08 Nastavak 15x30x30 cm
kom 55,00 kn (7,30 EUR)
09
Kapa za stup 30 cm kom
65,00 kn (8,63 EUR)
10 Kugla Ø 15 kom
65,00 kn (8,63 EUR)
11 Ogradni element 40x40x40
kom
75,00 kn (9,95 EUR)
12 Baza za stup 40 cm kom
85,00 kn (11,28 EUR)
13 Kapa za stup 40 cm kom
85,00 kn (11,28 EUR)
14 Kugla Ø 20 kom
85,00 kn (11,28 EUR)
15 Stup v=90 sm za ind. ogradu
kom
110,00 kn (14,60 EUR)
16 Kapa parapeta 33/100 kom
55,00 kn (7,30 EUR)